Samarbetspartner

Samarbetspartners

byNet

Länk: www.bynet.se

 

Fiber Från Hemmet (ffh) står för ett kollektivt engagemang i byggnation och drift av optiska fibernät. Landsbygdsområden, samfälligheter eller bostadsrättsorganisationer organiseras i föreningsform. Föreningarna bygger och driver näten i egen regi.

De olika föreningarna samarbetar i upphandling, teknik och ekonomi. byNet förser föreningarna med all den kompetens föreningarna behöver samt tar ansvar för den specialentreprenad systemet kräver.

 

"Tillsammans bygger vi ett fibernät"

 

byNet´s slogan ”TILLSAMMANS BYGGER VI ETT FIBERNÄT” grundar sig i att på ett så kostnadseffektivt sätt genomföra byggnation av ett fibernät utan att sänka prestandan på nätet. byNet har utvecklat ett komplett produktprogram anpassat för fibernät på landsbygden och tillsammans med den unika projektprocess vi arbetar med är det möjligt att erbjuda fiberanslutningar i de områden där de stora kommersiella aktörerna inte är aktiva.

 

Projektledning från bildande av förening till ett färdigt fibernät.

 

  • Projektering av nätet utifrån medlemmar/antal ansutningar i föreningen.
  • Materialleverantör av alla passiva komponenter i nätet.
  • Bistår med assistans samt handlingar vid bidragsansökning.
  • Vara rådgivare i upphandling av markentreprenör.
  • Installation av fiber samt svetsning av fiber så att befintliga medlemmar kopplas upp till en eller flera noder, inklusive material.
  • Total projektdokumentation.
  • Komplettera och dokumentera nätet för tillkommande anslutningar.
  • Vara en länk mellan kommuner och fiberföreningar som gränsar till varandra så ingen kommuninnevånare blir utanför.
  • Redovisning av kalkylkostnad baserad på antal medlemmar.

Några andra potentiella samarbetspartners

Skanova

Länk: www.skanova.se

 

Med Skanova Byalagsfiber får byalaget ett högklassigt fibernät

 

Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som på landsbygden! Läs de här sidorna och kalla sedan samman byalaget för en diskussion kring fördelarna med att investera i ett fibernät, och kontakta oss sedan.I Skanova får byalaget en samarbetspartner med lång erfarenhet av fiber. Vi hjälper byalaget att etablera ett fibernät, sedan tar vi ett långsiktigt ansvar för nätet och ser till att det alltid fungerar.

 

"Med Skanova Byalagsfiber får byalaget en samarbetspartner med djup kompetens som hjälper byalaget att etablera ett fibernät. Vi tar också ett långsiktigt ansvar för nätet. Jerri Waris, Försäljningschef Skanova

 

Med Skanova Byalagsfiber får ni en komplett lösning för att etablera ett modernt fibernät med hög kapacitet och kvalitet.

Telia Operator Business

Länk: www.teliaoperator.se

 

Öppen fiber - Större valfrihet med en neutral leverantör

 

Bredband, TV och telefoni är idag självklara kommunikationskanaler i våra hem, och för den som ska välja tjänster är utbudet stort. Hos slutkunden är också förväntningarna höga, driften ska helst fungera problemfritt vilket i sin tur ställer krav på operatören.

 

Vi kan hjälpa dig ta fram en helhetslösning och skapa effektiv och prisvärd kommunikation anpassad för ditt nät och dess användare. Som en neutral partner bjuder vi in tjänsteleverantörer och kan på så sätt fylla det öppna nätet med ett attraktivt innehåll för slutkunden. Vi tar det totala ansvaret och kan garantera högsta möjliga kvalitet och säkerhet i nätet. Naturligtvis sköter vi även den löpande driften, administrationen och avtal med tjänsteleverantörerna.

Copyright © 2012 - 2014. Sundsjö i Samverkan Ekonomisk förening. All Rights Reserved

Orgnr: 769605-5115 Bankgiro: 118-1288 (Handelsbanken)

Sidansvarig & Webbdesign: Lars Norrby