Arbetsgrupper

Arbetsgrupper

Syftet med sidan är att beskriva arbetsgruppernas uppgifter och ansvarsområde.

Alla representanterna i grupperna utses av SIS Styrelsen enligt beslut fattat på styrelsemötet 2012-12-09.

"Undantaget är byombuden som har blivit tillsatta tidigare"

Administrationsgrupp

Administrationsgruppens uppgift är att :

• Vara kontaktperson mellan samarbetspartners och föreningen i juridiska och ekonomiska frågor.

• Upprätta medlemslista.

• Ansvara för informationsflödet inom föreningen.

• Distribuera och samla in avtal.

• Ansvara för ekonomi och kontakt med Bank

• Övrigt som föreningen beslutar

Entreprenadgrupp

Entreprenadgruppens uppgift är att :

• Vara kontaktperson mellan ByNet och Föreningen i tekniska frågor.

• Upprätta och underhålla tidplan för genomförandet.

• Upphandla markentreprenör

• Ansvara för material och logistik.

• Sammanställa dokumentation.

• Övrigt som föreningen beslutar

Områdesansvariga (Områdesrepresentant)

Områdesrepresentanterna får uppdrag och information från Entreprenad- och Administrationsgrupperna.

Områdesrepresentantens uppgift är att:

• Organisera arbetet i området med hjälp av dagsverkare.

• Se till att medlems- och markavtal kommer in till Administrationsgruppen.

• Påverka projekteringen tillsammans med markägarna.

• Övrigt som föreningen beslutar.

Dagsverkare

Samtliga som är med i föreningen med en anslutning är också dagsverkare.

Dagsverkarens uppgift är att minska kostnaden genom egen arbetsinsats.

Det arbete som påverkar kostnaden mest är att:

• Schakta på egen tomt (innanför häck eller staket)

• Utföra anslutning till och installation i hemmet.

• Staka ut ”Käppa” där schaktet skall gå.

• Röja mark framför markentreprenören.

• Hjälpa till med materialförsörjning till markentreprenören.

• Vara behjälplig vid fiberinstallation och svetsning i hemmen.

• Övrigt som föreningen beslutar.

Byombud

• Ansvar för att informera och se över intresset i byarna.

• Värva nya medlemmar.

• Övrigt som föreningen beslutar.

Föreningsinformation

Postadress:

Sundsjö i Samverkan

Ekonomisk förening

Att: Lennart Berggren

Finskovägen 8

840 50 Gällö

--------------------------------

Organisationsnummer:

769605-5115

--------------------------------

Bankgiro:

118-1288 (Handelsbanken)

--------------------------------

Mailadress:

info@sundsjofiber.se

--------------------------------

Mer fakta finns på Allbolag.se

Frågor om hemsidan

Copyright © 2012 - 2014. Sundsjö i Samverkan Ekonomisk förening. All Rights Reserved

Orgnr: 769605-5115 Bankgiro: 118-1288 (Handelsbanken)

Sidansvarig & Webbdesign: Lars Norrby