Ägarbyte

Ägarbyte av ansluten fastighet.

Checklista på vad som gäller i samband med ägarbyte av fastighet.

Säljaren ska överlämna anslutningsavtalet till nya ägaren.


Byombuden ombesörjer att blanketten 'Ansökan om medlemskap i Sundsjö i Samverkan

ekonomisk förening' och avtal avseende befintlig anslutning 3-Play upprättas.


Om nya ägaren väljer annan operatör än Telia faller kostnaden 4200:- på nya ägaren.

Ny ägare meddelar själv Telia eller annan operatör om ägarbyte.


Byombuden meddelar alltid Ingegärd och Joakim när ett ägarbyte har skett.

Router och två tv boxar ingår i 3-Play avtalet och ska alltid finnas kvar i fastigheten.

Länkar

Nyheter om Fiber

Överbelastat mobilnät »


Fiberbloggen »

RSV:s rapport om Moms (pdf) »

Länsstyrelsen om Fiber

Analyser för utbyggnad »

Bredband »

Fiber till landsbygden »

Kartor »

Projekt för Bredbandsstrategi »



Läs mer om om Byanät

Bredband på landet (pdf) »


byNet FFH-projekt »


Byanät i världsklass (pdf) »

Körschema vid lantmäteri (pdf) »

Skanova Byalagsfiber »


Vägledning för Byanät »

Andra Byanät

Bensjö-Hemsjö-Åsberget »


Bodsjö Fiber »

E14 fiberförening »

Gimdalen »

Nyhem »

Pilgrimstad »

Revsund Fiber »

Rissnabygdens Fiber »


Östra Bräcke Fiberförening »

Övsjö-Västanede-Håsjö »

Finansieringsstöd

Förstudiestöd hos Leader Mittland »


Bredbandsstöd i landsbygdsprogr. »


Medfinansiering av bredbandsstöd »



Mer information

Bredbandsforum »


Bredbandskartan PTS »


LRF Lantbrukarnas Riksförbund »


Post-och Telestyrelsen »

Svenska stadsnät föreningen »


Öppen Fiber från Telia »


Frågor om hemsidan

webmaster@sundsjofiber.se »


Copyright © 2012 - 2019. Sundsjö i Samverkan Ekonomisk förening. All Rights Reserved

Orgnr: 769605-5115   Bankgiro: 118-1288 (Handelsbanken)

Sidansvarig & Webbdesign: Björn Ödlund